• Những người lính “dân vận khéo”

    2 năm trước yenbai 0
    YBĐT – Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Nghĩa Lộ thấm nhuần, làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động và phong trào thi đua của đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ giúp người dân thu hoạch lúa. Đặc biệt, trong nhiều năm xây dựng Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tr[...]