• Làng Phạ giỏi làm giàu, giữ gìn bản sắc văn hóa

    2 năm trước yenbai 0
    Những năm qua, thôn Làng Phạ, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên ( Yên Bái) luôn giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động trong phát triển kinh tế, đoàn kết trong xây dựng đời sống văn hóa. Làng Phạ trở thành điểm sáng huyện Lục Yên trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Diện mạo mới Đến Làng Phạ[...]