• Hội mừng mưa rơi của người Khơ Mú – Văn Chấn

    2 năm trước yenbai 0
    Người Khơ Mú gọi hội mừng mưa rơi của dân tộc mình là lễ hội “Om đin om đang”, tức lễ hội mừng nước hay hội mừng mùa măng mọc. Thể hiện thái độ tôn trọng môi trường sinh thái và trách nhiệm với rừng. Lễ hội được tổ chức khi những hạt mưa xuân bắt đầu rơi xuống đất, báo hiệu một mùa màng bắt đầu người Khơ Mú bắt đầu mở hội. Thanh niên trai tráng vào rừng[...]