T5, 12 / 2016 01:05 | yenbai

Xe khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội, tuyến xe đường dài cố định chạy từ Yên Bái di bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Yên Nghĩa, Gia Lâm – Hà Nội.

Lộ trình xe khách tuyến cố định từ Yên Bái – Hà Nội:

  • Xe khách từ Yên Bái đi xuất phát từ các bến xe Yên Bái, Mậu A chạy qua Km 5 – đường Trách Ngập – Cao Tốc Nội Bài & Lào Cai – Nút Giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bx Mỹ Đình – Bx Yên Nghĩa – Bx Giáp Bát – Bx Gia Lâm

Giờ xe xuất bến  và thông tin liên hệ của xe khách tuyến Yên Bái – Hà Nội:

Biển số Giờ đi Giờ về Lộ trình Điện thoại Tên Nhà Xe
21H-4534 03h30′ 10h00′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ 2 – Bến xe Gia Lâm – Hà Nội 0912.437.848 Nghĩa
21B-003.45 03h45′ 8h45′ Bx Yên Bái – Km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0976.361.522 Tuấn Nhung
21B-000.77 04h00′ 10h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Giáp Bát 0913.528.468 Việt Phương
21B-001.44 04h30 10h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Yên Nghĩa 0979.138.617 Việt Phương
21B-002.41 04h50′ 11h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & LCai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0972.572.242 Tuấn Thư
21H-5744 05h00′ 10h45′ BX Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0912.332.087 Huy Trang
21B-004.82 05h00′ 11h00′ BX Yên Bái – QLộ 37- Qlộ32C- Nút giao IC10 (Cao Tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Bắc Thăng Long Nội Bài – bến xe Giáp Bát 0912.861.070 Tuấn Tài
21B-004.63 05h15′ 11h00′ Bx Yến Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0912.510.497 Chiến Thủy
21B-004.97 05h30′ 11h15′ Bx YBái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0974.602.187 Vĩ Thảo
21H-3164 05h30′ 12h00 Bx Mậu A – Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút giao km0 -cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.008.259 Tuấn Thư
21B-000.21 05h45′ 12h15′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0977.178.215 Tuyến Huệ
21H-5026 06h00′ 12h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0913.513.267 Vĩ Thảo
21H-3144 06h15′ 14h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Yên Nghĩa 0912.445.622 Việt Phương
21B-004.45 06h30′ 12h50′ Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Giáp Bát. 0983.359.422 Việt Phương
21H-2828 06h30′ 12h45′ BX Mậu A – TLộ151 – QLộ37 – QLô70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0984.543.710 Tuấn Thư
21B-001.27 06h45′ 13h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.305.282 Thu Thắng
21B-002.23 07h00′ 13h45′ Bx Yên Bái -Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.005.085 Yên Thúy
21H-2513 07h10′ 13h20′ Bến xe Yên bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0965.245.868 Yên Thúy
21B-003.53 07h15′ 13h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.533.786 Yên Thúy
21B-004.59 07h30′ 14h30′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0913.359.334 Thảo Anh
21H-3719 07h45′ 13h45′ Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao Km0 -cầu Thăng Long – Bến xe Giáp Bát. 0912.220.764 Việt Phương
21B-000.84 08h00′ 14h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao Km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0982.220.764 Việt Phương
21H-3179 08h05 14h20 BxeYên bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Yên Nghĩa 0912.446.622 Việt Phương
21B-004.44 08h15′ 14h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Mỹ Đình. 0974.185.649 Việt Phương
21H-4588 08h30′ 15h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.061.479 Hiển Thu
21B-003.07 08h45′ 16h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0976.690.569 Hùng Liên
21B-000.56 09h00′ 14h20′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0975.423.343 Ngọc Hà
21H-4727 09h15′ 14h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0982.590.089 Thu Thắng
21B-000.98 09h20′ 15h30 Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Yên Nghĩa 0974.540.098 Thu Thắng
21B-002.79 09h30′ 15h20′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0913.590.089 Thu Thắng
21H-5045 09h45′ 15h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0943.545.776 Cường Liên
21H-1743 10h00 9h00′ Bx Yên Bái – QL37- QL70- QLộ2 – Bến xe Gia Lâm 0912.362.056 Hiếu
21B-004.98 10h05 15h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình – Hà Đông – Bx Yên Nghĩa 0971.003.788 Hồng
21B-004.46 10h15′ 16h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường tránh ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút Km0 – cầu Thăng Long – Bx Nam Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0917.226.098 Thu Thắng
21B-000.54 10h30′ 15h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.515.333 Thắng
21H-003.59 10h45′ 16h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.914.407 Hùng Liên
21H-5769 11h00′ 16h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0915.808.354 Mười Hoa
21B-000.35 11h15′ 17h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0919.961.414 Trung Hiếu
21H-5482 11h30′ 17h30′ Bx Yên Bái – QL70 – QL2 – Phù Ninh – Nút IC18 (cao tốc NBài – LCai) – Nút giao km0 – Cầu T.Long – Bến xe Mỹ Đình. 0974.424.024 Đức Uyên
21B-004.73 11h45′ 5h20′ Bx Yên Bái – QLộ 37- Qlộ32 – cầu Thăng Long – bến xe Mỹ Đình 0982.232.684 Tuấn Tài
21B-000.78 11h45′ 18h15 Bx Yên Bái- Nút giaoIC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 -cầu T.Long – Bến xe Giáp Bát. 0942.100.078 Tuấn Linh
21H-4457 12h15′ 7h00′ Bx Yên Bái- Nút giao IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 -cầu Thăng Long – Bến Xe Giáp Bát. 0984.664.457 Thành Lan
21B-002.75 12h30 5h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Giáp Bát – Hà Nội 0972.550.099 Thành Lan
21H-5067 12h45′ 5h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài – Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến Xe Mỹ Đình. 0982.812.234 Tuấn Thư
21H-4589 13h00′ 5h45′ Bxe Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0914.661.335 Tuấn Thư
21B-000.55 13h15′ 6h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Giáp Bát 0972.536.167 Thành Lan
21B-004.71 13h30 6h15 Bx Yên bái – QL37- QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Bến xe Nước Ngầm 0979.253.858 Thành Lan
21B-004.23 13h30′ 6h15 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Mỹ Đình 0972.536.167 Thành Lan
21H-5278 13h45′ 7h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0915.915.023 Sơn Toàn
21H-2992 14h00′ 8h00′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập- Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 0982.415.269 Bình Yên
21B-000.34 14h00’MA 4h45′ Bx Mậu A – Yên Bái – QL37 – QL70 – QL2 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0904.890.034 Tuấn Thư
21H-4415 14h15′ 8h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 01.248.313.999 Bình Yên
21B-003.55 14h45′ 7h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 0912.744.227 Phong Thắm
21H-3535 15h00′ 8h30′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0912.433.723 Sơn Hải
21B-004.72 15h15′ 6h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – BXe Mỹ Đình 0913.539.639 Nam Thúy
21B-004.17 15h30′ 9h30 Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài – Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến Xe Mỹ Đình 0978.291.480 Việt Phương
21B-002.66 15h45′ 9h45′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0975.533.532 Trung Mắm
21H-004.40 16h15′ 9h00′ Bx Yên Bái-km5 – đường trách ngập – Nút IC12 ( cao tốc Nội Bài & Lào Cai) -Nút km0 – cầu Thăng Long- Bến xe Mỹ Đình 01.689.470.858 Thành Cúc
21B-000.60 16h45′ 10h15′ Bx Yên Bái – km5 – đường trách ngập – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút giao km0 – Cầu Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình. 0979.138.617 Việt Phương
21B-001.44 16h30 8h00 Bx Yên bái – QL37 – QL70- QLộ2 – cầu Thăng Long – Vành Đai 3 – Đại Lộ Thăng Long – Bến xe Mỹ Đình 0913.665.033 Việt Phương
21H-5220 17h00′ 9h00′ Bx Yên Bái – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – Đông Anh – Bến xe Gia Lâm 0919.421.569 Thanh Mai
21H-4586 18h45′ 8h30′ Bx Yên Bái – Nút IC12 (cao tốc Nội Bài & Lào Cai) – Nút km0 – cầu Thăng Long- Phạm văn Đồng- cầu vượt Mai dịch – bến xe Yên Nghĩa 0977.792.269 Hùng Liên

Mọi chi tiết xin liên hệ nhà xe!

 

Bài viết cùng chuyên mục

Ý kiến bạn đọc