• Văn Chấn thêm mùa quả ngọt

    2 năm trước yenbai 0
    YBĐT – Thời điểm này, một số loại cây ăn quả có múi ở huyện Văn Chấn đã bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng năng suất một số vùng cam, quýt lại tăng hơn so với các năm trước và được giá, đã giúp nhiều hộ dân thu nhập cao. Nhiều hộ dân ở Văn Chấn đã có thu nhập cao từ cây ăn quả có múi. Thị trấn Nông trường Trần Phú có khoảng 400 h[...]
  • Những người lính “dân vận khéo”

    2 năm trước yenbai 0
    YBĐT – Tư tưởng “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Nghĩa Lộ thấm nhuần, làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động và phong trào thi đua của đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thị xã Nghĩa Lộ giúp người dân thu hoạch lúa. Đặc biệt, trong nhiều năm xây dựng Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tr[...]