• Văn Chấn bảo tồn và phát huy giá trị chè Suối Giàng

    2 năm trước yenbai 0
    YBĐT – Với trên 3 vạn gốc chè hàng trăm năm tuổi, trong những năm qua huyện, xã Suối Giàng đã đầu tư trồng mới và mở rộng diện tích. Sản phẩm chè Suối Giàng đã trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường. Chè Shan tuyết Suối Giàng, huyện Văn Chấn đang trở thành một thương hiệu mạnh đối với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Cây chè không chỉ góp phần xoá đói g[...]
  • Văn Chấn thêm mùa quả ngọt

    2 năm trước yenbai 0
    YBĐT – Thời điểm này, một số loại cây ăn quả có múi ở huyện Văn Chấn đã bước vào vụ thu hoạch. Năm nay, tuy thời tiết không thuận lợi nhưng năng suất một số vùng cam, quýt lại tăng hơn so với các năm trước và được giá, đã giúp nhiều hộ dân thu nhập cao. Nhiều hộ dân ở Văn Chấn đã có thu nhập cao từ cây ăn quả có múi. Thị trấn Nông trường Trần Phú có khoảng 400 h[...]